Med fotografiska scener och processer

Soloutställning

16 maj - 5 juni 2020
Mimers Konsthall, Kungälv


 

Peter Stridsberg har de senaste åren arbetat med att bygga och intressera sig för storskaliga scenerier inom det arrangerade fotografiet. Med fotografi som uttrycksmedel har han fokuserat på att skildra hur hemmet synliggör människans tillstånd i rumsliga miljöer. I den här utställningen kommer han att introducera nya sätt för hur den fiktiva och sceniska bilden kan ge nya synsätt om hemmets roll i våra liv.

With photographic scenes and processes

Soloexhibtion

May 16 - June 5, 2020

Mimers Konsthall, Kungälv

 

 

Peter Stridsberg has in recent years worked on building and interested in large-scale scenes in the arranged photography. With photography as a means of expression, he has focused on depicting how the home makes visible the human condition in spatial environments. In this exhibition, he will introduce new ways in which the fictional and scenic image can provide new perspectives on the role of home in our lives.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now