Peter Stridsberg f. 1994 i Göteborg, bor och är verksam i Lund. 

Under de senaste åren har jag utvecklat min konstnärlighet med studier på Konsthögskolan vid Umeå Universitet. Där har jag arbetat med att bygga och intressera mig för storskaliga scenerier inom det arrangerade fotografiet. Med fotografi som uttrycksmedel har jag fokuserat på att fragmentariskt skildra hur hemmet synliggör människans tillstånd i rumsliga miljöer.  Jag har fokuserat på att illustrera delar som  synliggör människans vistelse vid inträdet i nya rum i hemmet.  Scenograferna har utgjort grunden till mina fotografiska verk där jag anpassat och regisserat ögonblick utifrån mitt perspektiv. I min process har jag valt att arbeta skulpturalt i stor skala med olika tekniker som sammanfogas till en fiktiv verklighet. Jag bygger scenografin utifrån min egen konstruktion med material som trä, färg, pigment, gips och glas. Syftet är att skapa en illusion av en potentiell verklighet som motsatts till den traditionellt dokumentära bilden. 

Stridsberg har erhållit en masterexamen vid Konsthögskolan vid Umeå Universitet 2019. Haft flertalet solo och gruppställningar både nationellt och internationellt.

/

Peter Stridsberg born 1994 in Gothenburg, living and works in Lund.

 With photographic scenes he works to create an understanding of the importance of home to man. In his large-scale photographic projects, he strives to create staged moments in the moment that show deals with the home and its surroundings. Stridsberg builds scenographies and adapts environments to each staged photograph to break down the concept of time and focuses on creating illusions that examine human existence and core. With his simple and wide perspective, he wants to make man stop and be met by ideas about human life. 

Stridsberg received a master's degree from Academy of Fine Arts at Umeå University in 2019. Have held solo and group exhibtions both nationally and internationally. 

Download full cv here

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now