Installation and sculptures

More pictures and documentation of installations, my sculptures and texts on English  will be here soon.

Granskogens utblick sträcker sig emot människans yttre ljus #5 (2022) 

Höjd 22 cm

Brons